تاریخچه

مجتمع چاپ و بسته بندی دایکات ، دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت، پروانه بهره برداری و ساخت از وزارت بهداشت و درمان ( معاونت غذا و دارو ) و دارای نشان استاندارد ملی از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. این شرکت به منظور ارائه محصولات با کیفیت بر مبنای اصل مشتری مداری و نیز پیش بینی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی اثربخشی و تامین منابع و احتیاجات آموزشی ، و همچنین بهبود عملكرد زیست محیطی و توجه به ايمني، بهداشت و سلامت كاركنان و رعایت اصول اخلاقی در تجارت ، ضمن توجه به كليه الزامات قانوني مرتبط و با محوریت قرار دادن توسعه پایدار ، استقرار و بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت براساس الزامات استاندارد

- سیستم مدیریت کیفیت Iso9001:2008 – GCAS

- بهداشت و ایمنی شغلی 18001 Iso – NOBEL Certification ,OHSAS 18001:2007

- رضایتمندی مشتری Iso 10002 – NOBEL Certification , Iso 10002:2007

را در دستوركار خود قرار داده است . مدیریت این شرکت با تامین کلیه ی زیر ساخت های لازم اعم از ماشین آلات و تجهیزات مدرن ، مواد اولیه ی مناسب ، سرمایه های انسانی با انگیزه و کارآزموده و آموزش مستمر و بهره گیری خلاقانه و نوآورانه از آخرین دستاوردهای روز صنایع چاپ و بسته بندی جهان ، زمینه ی لازم برای ایفای هرچه بهتر تعهدات فوق را فراهم می نماید